Qadınlar - kişilərin xilaskarıdır!

0
1388
Qadınlar - kişilərin xilaskarıdır!

 Qadın- həyatın bütün mərhələlərində kişinin xilaskarıdır. (Vissarion Qriqoryeviç Belinski:Rus tənqidçisi və filosofu)


Qadın elə bir mələkdir ki,bizi uşaq ikən qoruyur,gənc ikən xoşbəxtliyimiz üçün çalışır,qocalanda isə təsəlli verir.  (Avreli Avqustin:Qədim Roma filosofu)

Qadının həyatı sevgi,duyğu,dözüm və fədakarlıqdan yoğrulub. (Onore de Balzak:Fransız yazıçısı)

Qadının həmişə üç cür yaşı olur:biri görünən yaş,digəri həqiqi yaş,üçüncüsü də onun özünə verdiyi yaş. (Alfons Karr:Fransız jurnalisti)
 
Qadınlar qorxanda daha təhlükəli olurlar. (Robert Berns:Şotland şairi)

Qadın zərif şüşə kimidir.Onun möhkəmliyini yoxlamağa çalışmayın,hər an sına bilər. (Migel de Servantes:İspan yazıçısı)

Qadın hər şeyi fitrətən bilir,kişi kitablardan öyrənir.  (Siddhartha Qautama Budda:Buddizm banisi)

"Bir sevgilisi olan qadın mələkdir, iki sevgilisi olan qadın şeytandır, üç sevgilisi olan qadın isə əsl qadındır". (Viktor Hüqo)

Qadınların ən güclü silahı zəiflikdir. (İvan Alekseyeviç Bunin:Rus yazıçısı)

"Qadının pisi qədər pis, yaxşısı qədər də yaxşı varlıq yoxdur" (Evripid)

Qadının çöhrəsi ərinin necə olduğunu,kişinin köynəyi isə arvadının necə olduğunu göstərir.(Yuqoslav atalar sözü)

"Qadın anlamaq üçün yox, sevilmək üçün yaradılıb". (Oskar Uayld)

"Yaxşı qadın kişiyə təsir edər, ağıllı qadın onda maraq oyadar, gözəl bir qadın onu ovsunlayar, anlayışlı qadın isə ona sahib olar" (Helen Rouland)

"Qadın kölgə kimidir. Qovsanız qaçar, qaçsanız qovar". (Çamfort)

Qadını danışmağa məcbur etmək üçün min üsul var,ancaq onu susmağa məcbur edən üsul yoxdur. 
(Giyom de Buşe:Fransız yazıçısı)

"Bir qadın ya sevər, ya da nifrət edər, ortası yoxdur". (P.Sir)

Qadının ən böyük cəvahiratı onun namusudur. (Anatol Frans:Fransız yazıçısı)

"Qadını gözəl olan adam xoşbəxt olar. Gözəl olmayan isə filosof". (Sokrat)

"Qadın elə bir mövzudur ki, onu nə qədər müzakirə etsən də həmişə yepyenidir". (Tolstoy)

Həyatın məşəqqətlərinə dözmək üçün onları mütləq bir qadınla bölüşmək lazımdır. (Anatol Frans)

Qısqanclıq kişidə zəiflik,qadında isə güc mənbəyidir. (Anatol Frans)

Qadınlar onları dinləməyi bacaran kişini varlı kişidən üstün tuturlar. (Corc Herbert:İngilis şairi)

"Qadın ərini daha az sevməli, daha çox anlamalıdır. Kişi isə qadınını daha çox sevməli, daha az anlamalıdır". (Oskar Uayld)

"Bir zamanlar kişinin üstün olduğuna inanırdım. Sonra evləndim və həyat yoldaşım bu inancımı məhv elədi". (Cak Lemmon)

Qadınlar zəifdir, amma analar qüvvətlidir".  (Viktor Hüqo)

Qadın, kişinin diqqətindən çox diqqətsizliyinə qarşı həssasdır. (Jules Janin)

Qadını Allah gözəl yaradır,şeytan isə onu sevdirir. (Viktor Mari Hüqo:Fransız yazıçısı)

Qadınsız ev məzar kimidir. (Onore de Balzak)

Qadın instinkti böyük insanların uzaqgörənliyinə bərabərdir. (Onore de Balzak)

ŞƏRH YAZIN