Əsl Lider Odur!

0
2417
Əsl Lider Odur!

Sizə əsl liderlərə xas olan xüsusiyyətləri təqdim edirik:
1. Liderlik insanlar olmadan mövcud ola bilməz.
2. Lider olmaq özünü idarə etmək deməkdir.
3. Liderlik daxili motivasiya ilə sıx şəkildə əlaqəlidir.
4. Lider bütün nöqsanları qəbul edərək mükəmməlliyə can atır.
5. Lider özgüvənə sahib olur.
6. Lider enerji ehtiyatına malik olur.
7. Lider müsbət təcrübə nümayiş etdirir.
8. Lider hər zaman qorxuları ilə mübarizə aparıb, ümidini gücləndirir.

Əsl liderin sahib ola biləcəyi keyfiyyətlər:
- Özünü/dəyərlərini tanımaq
- Gələcəyə inamla baxmaq
- Risk etməyə hazır olmaq
- Şəxsiyyətlərarası ünsiyyət bacarığı
- Əməksevərlik
- İnkişafın təhlili/nəticələrin qiymətləndirilməsi
- Dözümlü olmaq
- Qarşısına məqsəd qoya bilmək bacarığı
- Peşəkar biliklər
- Özünə inam
- Uğura nail olmaq istəyi
- İnsana zövq verəcək işlərlə məşğul olmaq
- Müsbət münasibət
- Xeyirxahlıq
- İntuisiyalara etibar etmək bacarığı
- İnam
- Cəsarət
- Verdiyi sözləri tutmaq bacarığı
- Dürüstlük
- Konsentrasiya
- Təşəbbüskarlıq və məsuliyyət
- Qayğıkeşlik və mərhəmətlilik
- Digər insanların nailiyyətlərinə hörmət etmək bacarığı
- Səbr və dəyanət
- Detallara qarşı diqqətli yanaşmaq bacarığı
- Təzyiq altında işləmək bacarığı


Korrektor: Əliyeva Aynur

ŞƏRH YAZIN