Saat niyə sağa doğru hərəkət edir?

0
4827
Saat niyə sağa doğru hərəkət edir?

Qədim misirlilər Günəşin hər gün nizamlı olaraq bir yerdə doğulub, müəyyən zamanlarda səmanın eyni nöqtələrində görünüb batdığını müşahidə etdilər və bu hadisənin bir günün vaxtını bölmədə yararlı olacağı qənaətinə gəldilər.


Beləcə, Günəşin bu hərəkətindən faydalanaraq ilk günəş saatını düzəltdilər. Bu saat yüksək bir yerə böyük bir daş qoymaqdan və günəşin hərəkəti əsasında bu daşın kölgəsini izləməkdən ibarət idi.

Misir coğrafi mövqeyi baxımından şimal yarım kürədə, lakin ekvatora da yaxın bir ölkə olduğundan, günəş doğulduğunda, kölgə daşın qərbində (solda) meydana gəlir, günəş yüksəldikcə kölgə şimala, yəni sağa doğru hərəkət edərək, günəş qərbində şərq istiqamətinə çatırdı. Yəni kölgə bu günki saatların əqrəb və saniyələrində olduğu kimi soldan sağa doğru dönürdü. Zaman keçdikcə təkmilləşən və yenilənən saatlarda da, batareyalı saatlarda da istiqamət dəyişmədi.

Avstraliya kimi ekvatorun cənubunda yerləşən ölkələrdə, günəş doğarkən daşın kölgəsi cənuba tərəf düşür və günəş yüksəldikcə sola doğru hərəkət edir. İlk saat orda kəşf edilsəydi, bu gün əqrəb və dəqiqə tərs istiqamətdə dönə bilərdi.

ŞƏRH YAZIN