Quranda Adı Çəkilən Bitkilər

0
3414
Quranda Adı Çəkilən Bitkilər

Hər bitkinin özünəməxsus bir xüsusiyyəti vardır və hər bitki mütləq bir dərdə dərmandır.

“Quran`i Kərim”də   belə ifadə var: "Bitkilərin hər birində düşünən bir insan və cəmiyyət üçün ibrətlər vardır".

1. Üzüm:  "Sənin bir xurma bağçan və üzüm bağın olmalı, belə ki, içlərindən gürül-gürül çaylar axıtmalısan." (İsra surəsi / 91)
 
2. Əncir: "And olsun Əncirə və Zeytuna" (Tin surəsi /1)
 
3. Albalı ağacı: "Amma onlar (bizdən) üz çevirib uzaqlaşdılar və buna görə anbarlarını yıxıb keçən, sahib olduqları (son dərəcə məhsuldar) iki bağçanı yalnız acı-tikanlı kol və bir neçə dənə albalı ağacından ibarət (viranə) bir bağçaya çevirən bir sel göndərdik." (Səba surəsi / 16)
 
4. Reyhan: "Yarpaqlı dənələr və xoş qoxulu reyhan vardır" (Rəhman surəsi / 12)
 
5. Soğan:  "Ey Musa, biz tək növ yeməyə əsla dözə bilməyəcəyik, yetər artıq bizim üçün Rəbbinə dua et, bizə yetişdirdiyi şeylərdən: tərəvəzindən,  sarımsağından, mərciməyindən və soğanından çıxarsın."  (Bəqərə surəsi /  61)
 
6. Zeytun: "Göydən suyu endirən Odur. Onunla hər növ bitkini çıxardıq. Bunlar meyvələndikləri zaman meyvələrinin yetkinləşməsinə baxın! Bunlarda insanı bir cəmiyyət üçün ibrətlər vardır."  (Ən"am surəsi /  99)
 
7. Nar:  "Çardaqlı və çardaqsız (üzüm) bağçaları, məhsulları növ-növ xurmaları, əkinləri, bir-birinə bənzər və bənzəməz şəkildə zeytun və narları yaradan Odur. Hər biri meyvə verdiyi zaman meyvəsindən yeyin. Yığılıb toplandığı gün də haqqını (zəkat və sədəqəsini) verin, lakin israf etməyin; çünki ALLAH israf edənləri sevməz." (Ən"an surəsi / 141)
 
8. Mərcimək:  "Ey Musa, biz tək növ yeməyə əsla dözə bilməyəcəyik, yetər artıq bizim üçün Rəbbinə dua et, bizə yetişdirdiyi şeylərdən6 tərəvəzindən,  sarımsağından, mərciməyindən və soğanından çıxarsın."  (Bəqərə surəsi /  61)
 
9. Xardal: "Biz, qiyamət günü üçün ədalət tərəziləri qurarıq. Artıq kimsəyə, heç bir şəkildə haqsızlıq edilməz. Görülən iş bir xardal dənəsi qədər dahi olsa, onu ədalət tərəzisinə gətirərik. Hesablaşan olaraq biz hər kəsə yetərik." (Ənbiya surəsi / 47)
 
10. Balqabaq: "Üzərinə balqabaq cinsindən bir ağac bitirdik." (Səffat surəsi /  146)
 
11. Sünbül: "Allah yolunda mallarını xərcləyənlərin nümunəsi sünbül kimidir ki, hər sünbüldə yüz dənə vardır. Allah dilədiyinə qat-qat çoxunu verər. Allahın lütfü genişdir, O hər şeyi bilər." (Bəqərə surəsi / 161)
 
12. Banan: "Meyvələri salxım-salxım silsilə  banan ağacları"  (Vâkia suresi / 29)
 
13. Sarımsaq:  "Ey Musa, biz tək növ yeməyə əsla dözə bilməyəcəyik, yetər artıq bizim üçün Rəbbinə dua et, bizə yetişdirdiyi şeylərdən: tərəvəzindən, sarımsağından, mərciməyindən və soğanından çıxarsın."  (Bəqərə surəsi /  61)
 
14. Xurma: "Allah su sayəsində sizin üçün əkinlər, zeytunlar, xurmalar, üzümlər və digər meyvələrin hamısından yetişdirmiş. Bax, bunlarda düşünən bir cəmiyyət üçün böyük bir ibrət vardır." (Nəhl surəsi /11)
 
15. Zəncəfil: "Orada qarışığı zəncəfil olan bir kasadan içirərlər." (İnsan surəsi / 17)
 
16. Təzə xurma: "Xurma budağını özünə doğru silkələ ki, üzərinə təzə, yetkin xurma tökülsün." (Məryəm surəsi / 25) 
 
 

Korrekor: Əliyeva Aynur
 

ŞƏRH YAZIN