Üç Nəsil Qanunu

0
2568
Üç Nəsil Qanunu

Millətin genetik dəyişikliyi üç nəsil ərzində baş verə bilər, bu üç nəslin həyatı ərzində ölkə, xalq, sivilizasiya tam cırlaşma, deqredasiya vəziyyətinə gəlib çıxır. Deqredasiya, o cümlədən, debilləşmə (ağılsızlaşma) zəncirvari reaksiya prinsipi üzrə baş verir. Bu qanunun riyazi formulu çox sadədir. Belə bir sıra götürülür: babalar, atalar, uşaqlar, nəvələr, nəticələr. Babalar şərti olaraq, yüz faiz sağlam adamlar kimi götürülür. Əgər onlardan sonra gələn nəslin yarısı sağlam, yarısı isə taqətsizdirsə, deməli, «Üç nəsil qanunu»nun məşum variantı işə düşüb. Misal üçün uzağa getmək lazım deyil. Faktlar sübut edir ki, Rusiyada üç nəsil ərzində sağlam millətdən xəstə millətə, homo sapiyensdən homo oliqosa (taqətsizləşmiş, zəifləmiş) və qismən homo debulusa çevrilmə prosesi gedir.

Leonid Sapojnikov, iqtisadçı, professor

 

ŞƏRH YAZIN